Inspirace a pozitivní příklady venkovské a maloměšťanské architektury

Co znamená vlastnit kulturní památku?

29.06.2015 21:40

 

DŮVODY, KTERÉ MĚ VEDOU K NAPSÁNÍ TOHOTO ČLÁNKU:

Jsem majitelem kompletně zrekonstruované, památkově chráněné usedlosti NOVÁKŮV STATEK, která se nachází ve vesnické památkové zóně Olešná (Brdy). Od roku 2001 se prostřednictvím naší firmy REALITY 1788 profesně věnuji rekonstrukcím, regeneracím a prodejům historických a tradičních objektů, mezi něž patří také nemovitosti, které jsou zapsané jako kulturní památky. Za tuto dobu jsem získal řadu zkušeností spojených s obnovou těchto domů, což postupně utvářelo můj současný postoj k problematice památkové ochrany. Rád se s Vámi o tyto poznatky podělím, jelikož jsou nejenom teoretické, ale i praxí ověřené.

 

Vše o kompletní rekonstrukci Novákova statku naleznete na našich webových stránkách.

 

 

KAPITOLA 1:

PAMÁTKÁŘI - DOBRO NEBO ZLO?

Ať pátrám v paměti jak chci, nemohu si vzpomenout na žádný mediální výstup, který by hodnotil práci památkářů pozitivně. Informace na dané téma jsou spíše kritické. Dlouho jsem nechápal proč, jelikož mé osobní zkušenosti jsou jiné a veskrze pozitivní. Zdrojem kritiky památkářů jsou totiž tři potrefené husy: developeři, výrobci stavebních materiálů a "český chytrolín".

Developeři: developerům leží památkáři v žaludku, protože jim nechtějí povolovat totální "vykuchávání" městských domů, ze kterých poté zbyde pouze skelet, ve kterém si developer postaví kompletně nový interiér, čím minimalizuje náročnost stavby a maximalizuje svůj zisk. Netvrdím, že to dělají všichni, ale drtivá většina se o to permanentně pokouší (pokud se jim náhodou nepodaří zbořit celý dům).

Výrobci stavebních hmot: vyrobci plastových oken, unifikovaných eurooken, tvrdých "polystyrenových" fasád, betových plotů, zámkových dlažeb, lesklých střešních krytin s engobou atd, atd..., těm všem šlapou památkáři na kuří oka, jelikož nechtějí povolovat tyto stavební materiály na rekonstrukce památek, ale ani do památkových zón a rezervací.  

Český chytrolín: Všude byl, všechno zná a má zaručený patent na rozum. Co mu kdo bude vykládat, natož nějací památkáři. On si to přeci udělá po svém a nikdo mu do toho nebude "kecat". Chytrolín je zastoupen ve všech sociálních vrstvách a dokonce i napříč vzděláním. Stačí se podívat na realitní portál S-REALITY do sekce "chalupy" a uvidíte jednu hrůzu vedle druhé. Kdo za to může? Památkáři? Kdepak, to je práce českého chytrolína, nikoli památkářů...

 

Na úvod jsem záměrně vybral dvě fotografie z usedlosti, která není památkově chráněná, ale jejíž rekonstrukce byla provedena tak citlivě, jako kdyby se o památku jednalo.

 

V tomto konkrétním případě se tedy nejedná o památku, ale majitel usedlosti je osvícený investor a chytrý kluk, který když něco neví, tak se zeptá...

Pokud by se naopak jednalo o kulturní památku a majitelem usedlosti by byl typický "český chytrolínek", tak by výsledek rekonstrukce nikdy nedopadl takto kvalitně, protože primárně jde vždy o lidskou kvalitu investora a teprve až poté o samotné památkáře.

 

 

KAPITOLA 2:

KULTURNÍ PAMÁTKA - JE MOŽNÉ JI KVALITNĚ ZREKONSTRUOVAT, ČI NIKOLI?

Stále se setkávám s tím, jak jsou lidé mediálně "masírováni", že v případě rekonstrukce památky nebudou moci "toto" nebo "tamto", a že budou muset stále poslouchat památkáře. Když o tom klienti začnou hovořit, tak jen "žasnu" a pak se jich vždy zeptám, jestli je to z jejich vlastní zkušenosti, na což mi většinou odpovídají, že to někde četli nebo slyšeli, či nedej bože viděli v televizi... Já si poté připadám, že žiji na jiné planetě, jelikož při rekonstrukcích památek asi komunikuji s nějakými jinými památkáři... Opravdu nic takového nezažívám a jediným vysvětlením je, že za tím bude stát zase to české chytrolínství a přebujelé ego některých jedinců, kteří dokáží uvažovat pouze v rovině - je to moje, já to platím a nikdo mi nebude nic vykládat, protože já jsem centrální mozek lidstva. Pojďte se nyní přesvědčit, že je možné zrekonstruovat kulturní památku kvalitně, a to i při splnění standardů 21. století.

 

 

KAPITOLA 2 - FOTOGALERIE

Jako názorný příklad jsem vybral památkově chráněný areál mého kamaráda.

Na začátku byl smutný a zubožený dům. Jak vypadá dnes, to posuďte sami...

 

Uvnitř jsou prostory, které na Vás dýchají tradicí, ale přesto se zde žije současným životem.

 

V areálu nemovitosti je kachlový sporák, ale také dvě tepelná čerpadla, která vše vytápějí.

 

Jsou zde pokoje, ze kterých na Vás dýchá kouzlo dávných časů...

 

Zastoupení však má i současná kvalitní architektura, se kterou památkáři neměli žádný problém.

 

Využitý je též půdní prostor, a to opět ve shodě s památkovým ústavem...

 

Krásný podkrovní pokoj s proskleným štítem. Opět s bezproblémovým souhlasem památkářů.

 

Spal jsem tu několikrát a mohu říci jediné - nádhera.

 

Horní síň domu má celo-prosklené dveře na pavlač s termoizolačním sklem, kdy původní svlakové dveře slouží již jen jako "okenice", kterou když otevřete, tak máte síň plnou světla. Naopak v letním žáru je příjemné mít "okenici" uzavřenou.

 

Na závěr ještě "prvorepublikový pokoj"...

 

Vše je dokonale opaveno s ponecháním přirozené barvy dřeva.

 

Areál byl před obnovou v dezolátním stavu. Roubený špýchar uprostřed fotografie je vystavěn jako volná kopie původního objektu, ze kterého se zachovala pouze zděná přízemní část.

 

 

CO ŘÍCI ZÁVĚREM:

Viděli jste příklad kompletně zrekonstruované památkově chráněné usedlosti I. kategorie, ve které se žije plnohodnotným životem a to nejenom v hezkém, ale i komfortním prostředí. Součástí usedlosti je mimo jiné šikovně ukrytý bazén a několik dalších vymožeností 21. století. Je tedy evidentní, že se kulturní památky dají citlivě, vkusně a účelně zrekonstruovat, aniž by to jejich majitele nějakým zásadním způsobem omezovalo. Při rekonstrukcích těchto domů bude vždy nejdůležitějším faktorem mentální a lidská vyspělost investora.

 

 

Přeji Vám jen to dobré a snad Vám tento článek ukáže cestu tím správným směrem.

 

S přátelským pozdravem

Jiří Klimeš

 

 

Pokud nám chcete k tomuto příspěvku něco napsat tak pište na: klimes@reality1788.cz

 

 

 

Jak vyřešit vlhkost v historickém domě? Naše dlouholeté zkušenosti, rady a řešení ...

11.02.2014 23:57

 

Vlhkost v historických objektech je věcí, kterou naši předci příliš neřešili. Dnešní nároky na kvalitu a komfort bydlení jsou ale podstatně vyšší, než v dobách dávno minulých. Po celou dobu mé činnosti se s tímto "problémem" setkávám a úspěšně ho řeším. Záměrně vkládám slovo "problém" do uvozovek, jelikož se jedná o "problém" pouze v případě, že vlhkost nebyla v objektu nikdy řešena, nebo bylo zvoleno špatné řešení. Pokud zvolíte správný způsob odstranění vlhkosti, tak se této nepříjemnosti zbavíte.

Uvedu různé příklady, jak vyřešit "problémy" se zemní a vzlínající vlhkostí. Každý investor a vlastník nemovitosti má jinou představu o tom, kolik času, úsilí a financí je ochoten tomuto "problému" věnovat, proto jsou i mnou uvedená řešení různá a to jak složitostí, tak finanční náročností. Myslím, že si z nich ale vybere každý. Jednotlivé postupy jsou popisovány obecně, aby je pochopili i lidé, kteří nemají technické vzdělání, ale přesto se o tuto problematiku zajímají. Detailnost je vždy věcí konkrétního případu a situace.

 

Jeden z příkladů, kdy byl objekt před rekonstrukcí postižen vzlínající vlhkostí.

 

Totožný dům po celkové obnově, při které byla vyřešena i vlhkost v objektu. V tomto případě kombinací několika metod.

 

 

ČÍM ZAČÍT:

 • V případě, že vlastníte objekt, který vykazuje známky vlhkosti, měli byste ještě před tím, než přistoupíte k zásadním úkonům, začít méně náročnými úpravami.
 • Pokud Váš dům nemá okapy a voda ze střechy stéká k patě domu, měli byste okapy pořídit a vodu z nich odtékající odvést co možná nejdále od nemovitosti, a to buď prodlouženým okapem z nějž voda volně vytéká do vsakovací jámy (vysypané například hrubým kamenivem), nebo svodem a odkanalizováním do kanalizace, případně trativodu.
 • Nedůležitější je zabránit stékání vody ze střechy "pod dům" na straně severní a západní, kde je menší množství oslunění a voda tam poté dlouhodobě zůstavá a prostupuje do zdiva domu.
 • Odstraňte v místech zasažených vlhkostí vysokou trávu, kopřivy, náletové dřeviny a vše, co stěžuje vysychání vlhkých a neosluněných míst.
 • Odstraňte zeminu, případně jakýkoli jiný materiál, který přiléhá k obvodovému zdivu nad takzvanou základovou spáru! 

 

 

JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ ZPŮSOBEM ODVODNĚNÍ A ODVĚTRÁNÍ:

 • Zřejmě nejčastějším a nejoblíbenějším řešením odstranění zemní vlhkosti je odkopání terénu z vnější strany základů, přiložení nopové folie k boku základu a zasypání výkopu štěrkem v kombinaci s drenážní trobkou. Do výkopu je vhodné před zasypáváním vložit kvalitní geotextilii, aby nedocházelo ke splavování zeminy do štěrkového zásypu. 
 • Výše popsaný způsob odstranění vlhkosti ze stěn objektu je ideální kombinovat s odvětráním základu z vnitřní strany a to vč. odvětrání podlah. Provádíme to formou vzduchových kanálů, které jsou umístěny pod úrovní podlahy. Je dobré vytvořit několik okruhů, které na jedné straně vzduch nasávají a na druhé straně je vzduch "vyfukován". Výduchový otvor je nutné umístit podstatně výše, než je umístěno nasávání. Ideální je, pokud je možné umístit výduchy z jednotlivých okruhů do nějakého již nefunkčního komína (pokud jej v domě máte k dispozici), který vytvoří dostatečný komínový efekt. Pokud volný komín k dispozici nemáte, je dobré vytvořit samostatný výduchový komínek.
 • Tyto stavební opatření můžete dále podpořit kvalitní vápennou (prodyšnou) omítkou, případně omítkou sanační. Na konečnou úpravu omítky je důležité použít pouze plně prodyšné nátěry.
 • Řešení, které jsem Vám v tomto odstavci popsal, bývá dostatečné pro objekty, které jsou využívány k rekreačním účelům. V mnoha případech postačují i při komfortním užívání nemovitosti k trvalému bydlení. Vždy záleží na posouzení konkrétního množství vlhkosti v objektu a na dalších s tím souvisejících faktorech.       

 

 

SLOŽITĚJŠÍ ŘEŠENÍ ZPŮSOBEM PODBOURÁNÍ A NÁSLEDNÉHO PODEZDĚNÍ:

 • Odstranění vlhkosti podbouráním a následným podezděním na nově vytvořený a odizolovaný základ, je v kombinaci s izolací podlah, řešením exaktním.
 • Pokud se rozhodnete pro tento způsob, budete mít po jeho provedení zcela dokonale odizolovaný dům, který bude mít parametry novostavby.
 • Řešení je vhodné pro tradiční venkovské a měšťanské domy a další středně velké historické objekty. Naopak je "nepoužitelný" u velkých objektů (zámky, tvrze, kostely, atd.)
 • Tuto práci svěřte pouze tomu, kdo má s touto činností dostatečné a dlouhodobé zkušenosti, aby Vám svojí neodborností nezpůsobil více škody než užitku.
 • Jelikož se tomuto tématu věnuji již mnoho let, tak Vám mohu doporučit zkušené pracovníky, kteří již podbourali stovky metrů zdiva.
 • Stavební postup Vám popíši na následujících fotografiích.   

 

Dům před rekonstrukcí trpěl velkou vlhkostí. Jelikož se jednalo o kompletní rekonstrukci, byl pro odstranění vlkosti zvolen způsob podbourání s následným podezděním na nově vytvořený a odizolovaný základ. Zároveň došlo k provedení drenáží v místech s největší vlhkostí a k propojení nových izolací stěn s nově vytvořenými izolacemi podlah. Dům tak bude uživatelsky maximálně komfortní a plně srovnatelný s parametry novostavby.

 

Venkovní detail z průběhu prací.

 

Na původní fasádě jsou jasně viditelné projevy vlhkosti. Po provedení podbourání s následným podezděním bude "problém" s vlhkostí zcela odstraněn. 

 

Realizace podezdívání.

 

Realizace podezdívání.

 

Podlahy v domě byly v době komunismu nesmyslně zvýšeny. Při rekonstrukci došlo k jejich vybourání a návratu do původní výšky. Došlo také k odebrání části zeminy a k vytvoření nových skladeb podlah. Podlahy budou odizolovány, jak proti zemní vlhkosti, tak proti tepelným ztrátám.

 

Snížování vnitřních podlah za účelem vytvoření jejich nové skladby a izolací.

 

Betonování podlah.

 

Propojování izolací stěn s izolacemi vnitřních podlah.

 

Vnější detail nově vytvořené izolace domu.

 

Dům po provedení izolací, nové fasády a celkové regeneraci (návratu k tradiční architektuře). Tento objekt získal také novou střešní krytinu z pálených tašek, nová okna s tradičním členěním atd...

 

Detail provedení fasády.

 

Pohled na novou fasádu z opačné strany.

 

 

METODY, KTERÉ PŘÍLIŠ NEDOPORUČUJI:

 • Na základě osobních zkušeností Vám příliš nedoporučuji následující metody:
 • Podřezávání diamantovým lanem není vhodné na nekompaktní a drolivé stěny, to znamená, že jej prakticky vždy musíme vyloučit. Tento způsob je vhodný pouze na zcela kompaktní zdivo (například cihly, hliněné bácy, atd...)
 • Nejsem příznivcem chemických řešení a různých forem injektáží. Jsem ochoten tyto metody akceptovat pokud není jiná možnost, nebo pouze jako doplňkovou formu komplexního systému odvlhčení velkých objektů (zámky, tvrze, kostely, atd...).    

 

 

MOJE OSTATNÍ DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI:

 • Zásadním problémem při rekonstrukcích historických objektů je nadměrné používání cementu v omítkách. Cement je ideální složkou pro železobetonové konstrukce a vysoko zátěžové stavby. Při rekonstrukcích tradičních objektů, ovšem není vhodným komponentem. Cementová omítka uzavírá vlhkost ve zdivu a to se poté začne rozpadat.
 • Pokud jsou ve Vašem starém domě použity cementové omítky, měli byste je kompletně odstranit a poté nechat zdivo řádně vyschnout.
 • Vápenná omítka je naopak plně prodyšná. Staré vápenné omítky ponecháváme na místě, oklepeme pouze nesoudržná a vydrolená místa. Řada řemeslníků, kteří jsou zvyklý používat celý život cement, se čistě vápenných omítek bojí a tvrdí, že bez cementu nebo perlinky nebude omítka držet. To je absolutně zcestné tvrzení, které pramení z úpadku tradičního řemesla v době komunismu. Historické omítky samozřejmě drží, a to i po celá staletí. Mám zkušenosti, že například, hliněné historické omítky, jsou i dnes velice pevné, pokud nejsou narušeny vlhkostí.
 • U venkovních omítek platí obdobná pravidla jako u omítek vnitřních, s jediným rozdílem: dnes nemáme tak kvalitní vápno jako měli naši předkové a čistě vápenná omítka by ve venkovním prostředí již neměla potřebnou trvanlivost. Používáme proto takzvanou nastavenou omítku, ve které je jen velmi malý podíl cementu. Abychom dosáhli co nejlepší kvality vápna používáme vápennou kaši, kterou si vytvoříme z vápenného hydrátu rozmíchaného ve vodě. Kaši poté necháme uležet co možná nejdéle v sudu nebo jámě. 
 • Špric provádíme zásadně vápno-cementovou maltou, nikdy ne čistě cementovou. Prohoz musí tvořit na stěně pouze řídké krupičky, nikoli souvislou vrstvu, jinak zdivo zbytečně uzavřeme.
 • Omítky provádějte v dostatečném předstihu před prvními mrazy. Vápenná omítka potřebuje nejméně tři neděle, aby proběhly chemické reakce, které vedou k její pevnosti a dokonalé soudržnosti s podkladem.

 

 

ZÁVĚR:

 • Záměrem tohoto blogového příspěvku nebylo obsáhlé a detailní vysvětlení veškerých řešení vedoucích k odstranění vlhkosti v historických a tradičních objektech. Text, který jsem pro Vás připravil, Vám dává možnost, získat obecný přehled v této problematice a jednoduchou formou Vám přibližuje, jakým směrem byste se měli ubírat při řešení "problému" vlhkosti ve Vašem domě.
 • Za dobu celé mé praxe, jsem se nesetkal se situací, kdy by byla vlhkost v objektu neřešitelná. U tradičních venkovských a měšťanskách domů se tento "problém" vždy podařilo vyřešit ke spokojenosti jejich majitelů.         

 

 

Přeji Vám jen to dobré do Vašeho dalšího počínání a prosím, "neničme staré domy".

 

V dokonalé úctě

Jiří Klimeš

 

 

Pokud nám chcete k tomuto příspěvku něco napsat tak pište na: klimes@reality1788.cz

   

 

Obnova památkově chráněné chalupy, kterou byste si zcela jistě nekoupili, pokud byste nebyli upozorněni na její zkrytý potenciál.

25.11.2012 18:49

 

Památkově chráněnou usedlost tvoří roubený dům a stodola. Stáří roubených konstrukcí je dendrochronologickou anlýzou stanoveno do let 1800 - 1830. Před obnovou objektu se v domě 12 let nebydlelo a hrozila totální zkáza provlhlé roubenky.

 

Rekonstrukce byla započata v roce 2006 první etapou, která se týkala právě nejvíce ohrožené roubenky. V objektu byly v minulých letech provedeny necitlivé a stavebně neodborné zásahy a to hned v několika vrstvách.

 

Záměrem investora bylo tyto nánosy odstranit a objektu navrátit původní půdorysnou dispozici s tím, že co nejvíce dřevěných obvodových a vnitřních konstrukcí zachovat a výměnu nebo nastavení provést jen u nezbytných částí. Při rekonstrukci krovu bylo například sejmuto původní prizmové laťování a s doplněním použito zpětně na opravený krov, kde byl jako krytina navrácen štípaný šindel. Objekt byl nově odizolován vč. odvětrání základů. Vnější skladba kamenného soklu byla ponechána v původní podobě.

 

Veškeré nové stavebně technické konstrukce a zásahy byly vedeny snahou ponechat viditelné původní konstrukce a nové technologie skrýt tak, aby nerušily výsledek jak v exteriéru, tak v interiéru. Odvětrání kanalizace je např. provedeno do komína a nebylo tedy nutné narušovat dřevěný štípaný šindel průchodem pro toto odvětrání. Objekt je vytápěn elektrickými topnými kabely skrytými do zděné podezdívky uvnitř místností, ve kterých se nachází prkenná podlaha. Pokud je v místnosti položena půdovková dlažba, je topení vloženo pod podlahou. Elektrické rozvody jsou instalovány skrytě uvnitř trámu. K vymazání spár mezi trámy vně i uvnitř a na soklu jsou použity hliněné omítky. Stejně citlivě je rekonstruována také stodola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co říci závěrem, snad jen to, že kvalita rekonstrukce je vždy velice závislá na lidských kvalitách a osvícenosti investora.

 

Zdraví Vás

Jiří

 

 

Pokud nám chcete k tomuto příspěvku něco napsat tak pište na: klimes@reality1788.cz

 

 

Jako pták fénix probouzející se k novému životu ...

25.11.2012 20:45

 

Venkovská zemědělská usedlost prošla kompletní rekonstrukcí, která byla provedena v maximální kvalitě řemeslného zpracování. Myslím si, že fotografická dokumentace z této rekonstruce hovoří za vše.

Přeji Vám hezké chvíle a mnoho inspirace při prohlížení následujících fotografií.

Zdraví Vás,

Jiří

 

Fotografie usedlosti před obnovou.

 

 

 

Začátek celkové obnovy - statické zajišťování hospodářské budovy.

 

Před a po opravě kamenného věnce hospodářské budovy.

 

 

Nový krov na staticky zajištěné hospodářské budově.

 

Nový krov a trámový rošt pro podlahu nad klenbami hospodářské budovy.

   

Spárování kamenných stěn.

 

Spárování kemenných stěn, osazování dveří a oken, stavba nové pavlače.

 

Kamenné chodníky na kamenném tarasu, dokonalá kamenická práce. Nová pavlač hospodářské budovy.

 

Stavba kopie vstupního kamenného portálu.

 

Očištěné cihelné klenby a kamenné zdivo v prostoru hospodářské budovy. Nová trámová zárubeň dveří.

 

Dokonale obnovený kamenný pilíř stodoly.

 

Obnovená stodola.

 

Začátek obnovy poloroubeného domu.

 

 

Dokonalá tesařská práce na obnově poloroubeného domu. Veškeré trámy jsou tesané.

 

Nové roubení poloroubeného domu.

 

Tesařské práce lze hodnotit jako kvalitativní nadstandard.

 

Detail roubených spár s dubovými kolíčky pro dokonalou fixaci budoucí hliněné vymazávky.

 

Kopie původní roubenky s břidlicovou střechou.

 

Obnova kamenných pilířů stodoly a kamenných sloupků příhradové hradby.

 

Nová roubenka před začátkem stavby příhradové hradby.

 

Dálkový pohled na usedlost v době rekonstrukce.

 

Nová příhradová hradba - kvalita práce je maximální.

 

Nové prkenné podlahy v podkroví poloroubeného domu.

 

 

Celková obnova poloroubeného domu.

 

 

 

Dřevěný rošt na fasádě poloroubeného domu, který již získal novou břidlicovou střechu.

 

Příprava pro nanášení hliněných omítek v interiéru.

 

Vše je připraveno pro nahazování.

 

Příprava pro venkovní fasádu.

 

 

Po dokončení nové fasády.

 

Nové vnitřní hliněné omítky.

 

Pokládání cihelné dlažby v průjezdu usedlosti.

 

Dálkový pohled na usedlost téměř před dokončením rekonstrukce.

 

Před vjezdem do usedlosti.

 

Zbývá již jen vytvořit břidlicovou stříšku nad příhradovou hradbou.

 

Nová roubenka a příhradová hradba s již dokončenou břidlicovou stříškou.

 

Nová roubenka s vjezdem do usedlosti.

 

Usedlost po dokončení celkové obnovy.

 

Letecký pohled na obnovenou usedlost.

 

 

Pokud nám chcete k tomuto příspěvku něco napsat tak pište na: klimes@reality1788.cz

 

 

Pokud se věci dělají, jak se dělat mají, je konečný výsledek dokonalý.

25.11.2012 12:20

 

Osvícený investor, dobří řemeslníci a zejména důkladné ohlídání veškerých detailů vedlo k takto kvalitní rekonstrukci památkově chráněné zemědělské usedlosti. Potěšte se z konečného výsledku.

Hezké dny Vám přeje

Jiří

 

 

 

 

 

 

Pokud nám chcete k tomuto příspěvku něco napsat tak pište na: klimes@reality1788.cz

 

 

Maximální kvalita je základem úspěchu a finanční rentability.

08.01.2013 07:46

 

Na začátku této rekonstrukce byla špína, nepořádek a zchátralost. Také tu byl ale velký potenciál a historická hodnota významné kulturní památky. 

Nezbytnou součástí při rekonstrukcích tohoto rozsahu je finančně silný investor. Poté už je to "jen"o poctivosti, kvalitní práci, dobrém vkusu a zejména dostatečné míře lidské inteligence a pokory.

Pokud by šel investor do tohoto projektu s přístupem: Teď jsem tady já a kdo mi bude co povídat, já přece vím vše nejlépe..., případně s argumenty tipu: Já to platím a proto to tak bude a nikdo mi nebude nic radit..., dopadla by tato velká a finančně nákladná obnova velmi špatně. Bohužel musím konstatovat, že tomu tak ve velké většině případů bývá (České republiky a východní blok).

Tento investor měl ovšem při rekonstrukci osvícený a po všech směrech ideální přístup. Při maximálním komfortu bydlení se padařilo dům zrekonstruovat do vysokého stupně autenticity, což bylo záměrem od samého začátku.

Pokud se současný vlastník rozhodne tuto usedlost v budoucnu prodat, v žádném případě na této transakci nebude tratit, jelikož je zde právě ta kvalita za kterou je každý finančně silnější investor ochoten zaplatit...

Snad Vám tento článek bude k užitku :-).

Zdraví Vás,

Jiří

 

Stav před obnovou usedlosti.

 

Po celkové obnově...  

 

 

Pokud nám chcete k tomuto příspěvku něco napsat tak pište na: klimes@reality1788.cz

 

 

Když méně znamená více...

03.08.2012 06:04

 

Není nutné za každou cenu vše uvádět do zcela původní podoby, aby to vypadalo zcela totožně jako v době svého vzniku. Následující fotografie Vás o tom zcela jistě přesvědčí.

Tento příspěvek je prvním příspěvkem do našeho nového blogu. Doufám, že zde budou příspěvky rychle přibívat, aby si zde každý nalezl to co je jeho srdci blízké.   03.08.2012 

Zdraví Vás,

Jiří

 

 

 

 

 

Pokud nám chcete k tomuto příspěvku něco napsat tak pište na: klimes@reality1788.cz