Obnova památkově chráněné chalupy, kterou byste si zcela jistě nekoupili, pokud byste nebyli upozorněni na její zkrytý potenciál.

25.11.2012 18:49

 

Památkově chráněnou usedlost tvoří roubený dům a stodola. Stáří roubených konstrukcí je dendrochronologickou anlýzou stanoveno do let 1800 - 1830. Před obnovou objektu se v domě 12 let nebydlelo a hrozila totální zkáza provlhlé roubenky.

 

Rekonstrukce byla započata v roce 2006 první etapou, která se týkala právě nejvíce ohrožené roubenky. V objektu byly v minulých letech provedeny necitlivé a stavebně neodborné zásahy a to hned v několika vrstvách.

 

Záměrem investora bylo tyto nánosy odstranit a objektu navrátit původní půdorysnou dispozici s tím, že co nejvíce dřevěných obvodových a vnitřních konstrukcí zachovat a výměnu nebo nastavení provést jen u nezbytných částí. Při rekonstrukci krovu bylo například sejmuto původní prizmové laťování a s doplněním použito zpětně na opravený krov, kde byl jako krytina navrácen štípaný šindel. Objekt byl nově odizolován vč. odvětrání základů. Vnější skladba kamenného soklu byla ponechána v původní podobě.

 

Veškeré nové stavebně technické konstrukce a zásahy byly vedeny snahou ponechat viditelné původní konstrukce a nové technologie skrýt tak, aby nerušily výsledek jak v exteriéru, tak v interiéru. Odvětrání kanalizace je např. provedeno do komína a nebylo tedy nutné narušovat dřevěný štípaný šindel průchodem pro toto odvětrání. Objekt je vytápěn elektrickými topnými kabely skrytými do zděné podezdívky uvnitř místností, ve kterých se nachází prkenná podlaha. Pokud je v místnosti položena půdovková dlažba, je topení vloženo pod podlahou. Elektrické rozvody jsou instalovány skrytě uvnitř trámu. K vymazání spár mezi trámy vně i uvnitř a na soklu jsou použity hliněné omítky. Stejně citlivě je rekonstruována také stodola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co říci závěrem, snad jen to, že kvalita rekonstrukce je vždy velice závislá na lidských kvalitách a osvícenosti investora.

 

Zdraví Vás

Jiří

 

 

Pokud nám chcete k tomuto příspěvku něco napsat tak pište na: klimes@reality1788.cz