Historie

Stručná historie Novákova statku.

 

První zmínka o gruntu č.p. 8 je z urbáře panství zbirožského a praví se zde, že majitelem před rokem 1651 byl Havel Novák po němž vdova Kateřina zůstala, kterouž si na to Jakub Šaman vzal, grunt tento přebral 
a sirotky po Havlovi Novákovi, Mikuláše a Mandalénu rovným dílem po 5-ti kopách míšenských a 40 groších vyrovnal.

 

Kopie listu z urbáře panství zbirožského. 

 

Prozatím nejstarší ze staročeštiny přeložený zápis, hovořící o zde stojící chalupě, je z roku 1797. 
Shora nadepsaný Vojtěch Novák svému nejmladšímu synu Matějovi předává: dvorec za 10 kop, 
stavení – sednice s příslušenstvím k obývání, síň, kuchyně s komínem zděným (černá kuchyně) 
a chlebovou pecí, komoru, maštal délky 9 ½, šířky 4 sáhy za 20 kop.

 

Kopie listu z gruntovní knihy. 

 

Roubený dům byl postaven roku 1788. Přesnou dataci určil dendrochronologický rozbor dřeva, 
který byl proveden na podzim roku 2009.

 

Novákův statek se nachází uprostřed fotografie, dům vlevo je již neexistující čp.9.

 

Na zadní straně fotografie je psán následující text:  

Tady ti posílám chlapce, běhaly po vsi a natrefil se tam fotografista tak je Frain zavolal. František se stydí kouše si klobouček. Fotografoval je sin Maryny …ajnovic ze skalcka starší je na tom obrázku. Fran….. Veverkojc taky snad poznáš.

(text je přepsán doslovně, s pravopisnými chybami a s chybějícími písmenky)

(…ajnovic = Frajnovic, Fran…= František)

Tato kouzelná fotografie byla pořízena roku 1915. Zmiňovaný František okusující si klobouk je tříletý František Kroc z Olešné. Druhý zleva je jeho bratr Václav. Dospělý muž je pravděpodobně zmiňovaný Frain, židovský obchodník, který na návsi provozoval koloniál, a třetí zleva starší syn (sin) Maryny Frainovic ze skalcka. Pro nás je ale nejdůležitější osobou malý František Veverka (zcela vlevo), který tou dobou bydlel se svými rodiči Václavem a Marií Veverkovými v č. p. 9 (zcela vlevo) netušíce, že jeho rodiče koupí v roce 1928 „Novákův statek“ č. p. 8 a on se poté sám stane 2. 6. 1950 posledním opravdovým sedlákem v této usedlosti...

 

 

Naproti domu, takříkajíc přes dvůr, stávala roubená výměnkářská chaloupka pro starého hospodáře.  Tento objekt v roce 1903 vyhořel. V současné době zde stojí vzrostlý kaštan. Alespoň pro ilustraci si na níže uvedené fotografii můžete prohlédnout jak asi takovýto výměnek vypadal.

 

Výměnkářská chaloupka - Hermanův statek čp. 12.

 

Zajímavou skutečností pro současného čtenáře těchto řádků, možná bude informace o počtu osob žijících na tomto gruntě v období mezi roky cca 1797 – 1815.

Na výměnku - starý hospodář Vojtěch a Justina Novákovi.

V chalupě - hospodář  Matěj Novák se ženou Benignou, bratr hospodáře Jakub, Děti - František 1792, 
Antonín 1796, Anna 1799, Josef 1801, Jan 1803, Benigna 1806, Václav 1809. Z archivu se dozvídáme, 
že v tomto období vznikla v zadní části domu druhá světnice z původní komory a maštale 
/později i dnes - "parádní pokoj"/ a zde poté žil bratr Jakub se svou vlastní rodinou. 
To znamená, že počet osob žijících v tomto období v domě byl ještě větší.

 

 

kOMPLETNÍ SEZNAM MajitelŮ USEDLOSTI

Majitelé gruntu č.p. 8 

 • Před r. 1651 Havel Novák
 • 1651 Jakub Šaman
 • 1661 Šimon Šaman
 • 1881 Šimon Novák
 • 1715 Pavel Novák

 

Majitelé současné chalupy č.p. 8

 • 1755 Vojtěch Novák
 • 1797 Matěj Novák
 • 1815 František Novák
 • 1854 František a Marie Novákovi
 • 1897 Václav a Rosalie Novákovi
 • 1906 Tomáš a Anna Žikešovi
 • 1920 František a Marie Žikešovi
 • 1921 František a Marta Štětkovi
 • 1923 František a Alžběta Benešovi
 • 1928 Václav a Marie Veverkovi
 • 1950 František Veverka
 • 1985 Gustav a Vlasta Šmídovi
 • 2001 Jiří a Jiřina Klimešovi.

 

DIVADLO

Tradice venkovského divadla v přírodě

 

Po celá dlouhá léta se v Olešné hrávalo ochotnické divadlo. 
Právě na tomto místě, před chalupou Novákova statku, bylo odehráno mnoho divadelních představení. 
Pro komunistický režim však byla představa divadla odehraného před domem sedláka naprosto nemyslitelná, 
z tohoto důvodu tato po desetiletí udržovaná tradice zanikla. V roce 2007 jsme divadlo v přírodě obnovili 
a pokračujeme tak v krásné tradici našich předků.
Více informací o divadle naleznete v odkazu   kulturní akce na statku .

 

Divadelní představení Maryša odehrané před naším statkem dne 4. 9. 1921

 

Zpracovali: manželé Jiřina a Jiří Klimešovi

 

 

Zpět na začátek rubriky