Projekt

Regenerace podbrdské hospodářské usedlosti z poloviny 18. století.

 

Velký přízemní celoroubený dům z poloviny 18. století s navazující zděnou hospodářskou budovou 
se od doby svého vzniku,
až do 80-tých let 20. století zachoval v takřka původní podobě, ale zároveň 
ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce v 80-tých letech 20. století dům po technické stránce zachránila, 
ale bylo zničeno mnoho původních částí (podlahy, dveře, hliněné omítky atd.).

 

Regenerovaný roubený dům.

 

Od roku 2001 prochází celá usedlost kompletní citlivou regenerací do své tradiční podoby, pod odborným dohledem pracovníků památkové péče. V domě se zachovaly krásné vchodové dveře, zasazené v trámkové zárubni s nadpražní římsou, ale také například černá kuchyně z roku 1788.

 

Původní vchodové dveře po opravě.

 

Náročně regenerovaná černá kuchyně.

 

V areálu usedlosti se nachází 16 m hluboká kamenná studna, která byla v roce 2005 též opravena, včetně vytvoření kopie původního dřevěného rumpálu.

 

Kopie původního roubeného rumpálu studny.

 

O několik málo metrů dále je ukryt kamenný sklep, původně výměnkářský, později sloužící 
k uchovávání piva pro hospodu, která se nacházela v zadní světnici obytného domu.
Tento sklep byl ovšem při rekonstrukci v osmdesátých letech zcela zasypán sutí a všemožným nepořádkem tak dokonale, 
že se po něm doslova "slehla zem". Až na upozornění místních občanů, kteří sklep ještě pamatovali, byl několika nákopovými sondami lokalizován a poté bylo započato z "ručním" vynošením cca tří nákladních aut suti. 
V současné době je sklep vyčištěn a čeká na svoji opravu (pokleslá klenba v přední části z důvodu vybourání vstupního portálu a stržení stropu před vstupem do sklepa). Tato destrukce byla provedena v již zmiňovaných osmdesátých letech z důvodu lepšího zasypávání tohoto krásného sklepa.

 

Záběr z vyčištěného kamenného sklepa.

 

V roce 2005 byla do usedlosti transferována ohrožená roubená stodola z obce Bratronice, která pochází 
z roku 1804 a v usedlosti nahradila původní roubenou stodolu zbořenou v 80-tých letech 20. století. 
Tato stavební akce včetně opravy a dostavby byla dokončena v roce 2008.

 

Roubená stodola z Bratronic po přenesení a dokončení několikaleté obnovy.

 

V průběhu jara 2007 bylo započato se záchranným transferem památkově chráněné rámové kolny,  postavené roku 1896 v obci Křešín. Jde o nejlépe dochovanou stavbu tohoto typu na Podbrdsku, která patří též mezi poslední takto intaktně dochované stavby ve Středních Čechách. V létě byl objekt rozebrán a převezen. Jeho znovupostavení a oprava se uskutečnily v roce 2008. Také tato stavba doplnila hmotovou skladbu usedlosti do její tradiční podoby. V témže roce byla také zahájena obnova ohradní zdi zbořené na konci 70-tých let 
a nahrazené zcela nevhodným vlnitým plechem, tato stavební akce je naplánována ve třech etapách 
a měla by být dokončena v roce 2010.

 

Transferovaná rámová kolna po dokončení obnovy.

 

V roce 2008 bylo projektově započato s transferem "nejmladšího" objektu, kterým je roubený špýchar z obce Cekov vystavěný roku 1818. Tento špýchar má stát v prostoru mezi rámovou kolnou a vzrostlým kaštanem. V jarních měsících roku 2009 byla postavena kopie podezdívky, na které má být tento objekt opětovně sestaven. V létě 2009 došlo v Cekově k jeho rozebrání a poté  převezení na Novákův statek, kde momentálně čeká na své "znovuzrození".

 

Roubený špýchar z Cekova na dobové fotografii.

 

Fotografie z oprav, rakonstrukcí a transferů naleznete v rubtice  Realizace projektu

 

 

Zpět na začátek rubriky