hospodářská budova

Adaptace pro informační centrum Brdy a galerii Středních Brd.

 

V roce 2011 byl schválen projekt na vybudování informačního centra Brdy.

Tento projekt zahrnuje vybudování informačního centra s potkávacím prostorem (galerii). Návštěvníci se zde seznámí s historií Novákova statku, s jeho kompletní obnovou a původními stavebními postupy používanými  při rekonstrukci. Získají informace o Brdech, Podbrdsku a lidové architektuře nacházející se ve středních Čechách. Mimosezónní období bude doplněno rukodělnými a vdělávacími programy pro školy, školky a domovy důchodců. V neposlední řadě poskytne zrekonstruovaná hospodářská budova potřebné sociální zázemí a občerstvení.

Základní cíl celého projektu:

Seznámení široké veřejnosti s jedinečnou atmosférou dokonale zrekonstruované venkovské usedlosti z roku 1788, která ovšem není zakonzervovaným skanzenem lidové architektury, ale životem pulzujícím místem 21.století. Místem nových poznatků, setkání a odpočinku, zachovávající tradiční lidské a architektonické hodnoty. To vše umocněno polohou usedlosti na staročeské návsi, která byla v roce 1995 vyhlášena památkovou zónou, jako největší ucelený soubor podbrdské roubené lidové architektury.

 

Před započetím stavebních prací.

 

Rekonstrukce je dokončena, připravujeme prezentaci.

26.1.2014 upravil Jiří Klimeš