Obnova roubeného domu II.

Druhá čest regenerace, aneb více se bourá než opravuje. 

 

Jednou z prvních aktivit, do které jsme se při regeneraci domu pustili, bylo obroušení zcela nevhodných tmavých nátěrů z roubených stěn a následné odstranění betonových chodníků, které natěsno přiléhaly k trámům .

Tyto trámy tak "přebíraly" veškerou přirozenou vlhkost z betonu a postupně zcela uhnily. 
Musela následovat jejich výměna a vznik nového kamenného chodníku, který byl až do svého neštastného zabetonování součástí původní usedlosti.

 

Začala náročná fáze broušení roubených stěn.

 

Při broušení dubových dveří byly zcela zničeny dvě elektrické flexi.

 

Obroušené, ale jinak ještě stále necitlivými zásahy poničené vstupní dveře. 

 

Odstraňování uhnilých prahových trámů. 

 

Stav po výměně, kde "nový" prahový trám dokonale kopíruje původní nerovnosti.

 

Nevhodné betonové chodníky zapříčinily totální hnilobu spodních trámů.

 

Po vybourání.

 

Nový základ a izolace.

 

Vsazování a plátování "nových" trámů.

 

Po dokončení.

 

Stavební práce pokračovaly také uvnitř chalupy. Bouralo se téměř vše, co bylo 
v domě postaveno novodobě. Další bourací práce probíhaly z důvodu potřeby instalací moderních technologií, které mají za úkol poskytnout majitelům potřebný komfort. Tyto novodobé prvky jsou v domě nainstalovány tak, aby nerušily jeho historickou atmosféru. 

 

Otvor pro nové okno v ložnici.

 

Koupelna se připravuje na sviji novou podobu.

 

Vybourané výklenky pro ukrytí centrálního vytápění.

 

Zbourání novodobě postaveného WC v prostoru původního schodiště.

 

Výkopové práce pro potřeby odpadů a technického vedení.

 

Obnova černé kuchyně patřila mezi ty nejnáročnější práce v domě. Nejprve bylo nutné vybourat vše zazděné a zabetonované, odstranit staletý dehet a vyspravit vydrolenou maltu. Dále následovalo obnovení ubouraných prvků a instalace kouřovodů pro dvoje nově postavená kachlová kamna a pec.

Takto, ve třech větách popsaný stavební postup vypadá velmi snadně, ale realita byla zcela jiná. 
Špína a spousta prachu. Zápach ze stoletých nánosů dehtu byl tak koncentovaný, že doslova vháněl slzy do očí, taková byla realita obnovy, dnes již unikátního a námi hojně využívaného prostoru.      

 

Bourací práce v černé kuchyni.

 

Staletý dehet na fotografii, je pouze nepatrná část takto zdehtovaného povrchu.

 

Černá kuchyně začíná nacházet svoji ztracenou tvář. 

 

Dalším krokem v projektu celkové regenerace byla obnova lomenice a celého návesního průčelí. 
Po sejmutí jednotlivých prken ze štítu, byla tato prkna obroušena a důkladně nainpregnována. Došlo k odstranění nevhodně úzkých a vysokých prken besídky, stejně tak k demontáži špatně řešených podpěrných trámů a vstupních vrátek. Nejobtížnějším stavebním úkonem byla výměna 12m dlouhého podlomenicového trámu.

 

Roubené stěny jsou obroušeny a tak můžeme přistoupit k další obnově.

 

Tesaři provádějí ruční profilaci podlomenicového trámu. 

 

Opravy proběhly také v severozápadní stěně.

 

Svého znovuvzkříšení a navrácení dávné krásy se dočkal také velký průlezový komín.

 

Stavba kopie původní komínové hlavice.

 

Při obnově byly v omezeném množství používány také moderní stavební materiály. Jednalo se zejména 
o sádrokarton v koupelně, izolace podlah, podhledů a instalace sanitárních a topných systémů. 

 

Koupelna před dokončením rekonstrukce.

  

Pokud Vás zajímá, jak celková regenerace roubeného domu dopadla, 
klikněte prosím zde: Obnova roubeného domu III. 

 

Zpět na začátek rubriky