Obnova roubeného domu III. 

Třetí část regenerace, aneb dům dostává zpět svoji dávnou krásu.

 

Po vytvoření kopie původní komínové hlavice a rekonstrukci lomenice, se začal dům konečně podobat svému původnímu vzhledu, zachycenému na nejstarší dochované fotografii z roku 1905.  

 

Komín a štít je opraven, můžeme tedy přistoupit k rekonstrukci střechy.

 

 

S novou střešní krytinou souvisela také oprava krovu, který naštěstí nebyl postižen modernizací v duchu reálného socialismu. Veškerá prkna podlah a příhrad, nacházející se v půdním prostoru jsme museli s bolavým srdcem odstranit, jelikož byla velice silně napadena dřevokazným hmyzem. Opravený krov byl poté důkladně nainpregnován.  

 

Odstraněním eternitu byla obnova střechy zahájena.

 

Po odstranění latí došlo k rychlé, ale kvalitní opravě krovu a důkladné impregnaci.  

 

 

Následovalo natažení střešní folie, nalaťování, vytvoření nových vikýřů, jejichž vzhled byl okopírován 
z dobové fotografie, která zachycovala velmi podobnou chalupu v nedaleké vesničce Kvaň. 
Tak jsme měli jistotu, že tvar vikýře bude odpovídat místnímu způsobu stavitelství v dobách dávno minulých. 

Přesto, že nás čekalo ještě velké množství práce byl právě tento stav zlomovým okamžikem celé obnovy domu, kterému po letech neúdržby a nevhodných zásahů byla vrácena jeho dávná krása.

 

Vdobě, kdy vznikla tato fotografie jsme si poprvé uvědomili, že se nám dům povedlo zregenerovat. 

 

Záklopové prkno na kabřinci nese nová data pro budoucí generace.  

 

 

Uplynulo ještě spousta času, než mohla být obnovena tradice venkovského divadla v přírodě a odehráno divadelní představení Sládci před naším statkem.

 

Ochotnický soubor Karla Jaromíra Erbena ze Žebráku na obnovené besídce.

 

Vstup do domu, tak jak ho dávní tesařští mistři vytvořili, doplněný novým práhem a  kamenným chodníkem.

 

Jeden z desítky obnovených detailů. Barokní přitahovadlo vchodových dveří, jako důkaz umu venkovských kovářů.  

 

Novákův statek v kontextu památkové zóny, v jejímž prostoru ještě tou dobou stály sloupy eletrického vedení, které jsou dnes již minulostí.

 

Roubený dům po celkové obnově.

 

Na realizaci obnovy roubeného domu se podílelo celkem 38 řemeslníků, 3 pomocníci, já a moje žena.

 

Poděkování in memoriam patří našemu projektantovi a kamarádovi panu Karlu Prokopovi
který se již na Novákův statek a na to naše lidské lopotění dívá s hůry boží. Děkujeme za vše.

 

Velké poděkování patří Mgr. Janě Berkové z NPÚSTČ za vynikající spolupráci při realizaci projektu.

 

OBNOVA ROUBENÉHO DOMU BYLA REALIZOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR.      

Za poskytnutí této podpory a tím i záchrany tohoto objektu, velmi děkujeme.

 

 

 

Mít hodnotný cíl, k němuž neustále směřujeme,
 
to je jedno z tajemství života, který stojí za to žít. 
H.Casson

 

                

 

 

 Všem, kteří pomáhali s obnovou roubeného domu, ještě jednou děkují.

 

Daniel                            Vojtěch a Jiřina                             Jiří

                                                     

                                                          

 

Zde můžete přejít do rubriky: Fotogalerie kde naleznete fotografie představující dům po dokončení obnovy.

 

Zpět na začátek rubriky