Obnova rumpálové studny 

Statické zajištění a stavba kopie roubeného rumpálu.

 

V areálu statku se nachází 16 m hluboká kamenná studna, jejíž horní část byla velmi staticky narušena 
a hrozilo její sesunutí. Původní roubený rumpál se nacházel ve stavu torza, bylo potřeba nejprve zdokumentovat dřevěné zbytky a poté začít s obnovou. 

 

Před obnovou.

 

 Před obnovou.

 

Začínáme s opatrným odkopáváním horních vrstev studny.

 

Po kompletním rozebrání a opětovném přeskládání šesti řad studny.

 

Vyřezávání rybinových spojů.

 

Téměř dokončená obnova.

 

Po obnově.

 

 

Na realizaci obnovy studny  pracoval 1 řemeslník, 2 pomocníci a já. 

  

REALIZACE OBNOVY KAMENNÉ STUDNY A RUMPÁLU BYLA REALIZOVÁNA 
ZA FINANČNÍ PODPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE.      

Za poskytnutí této podpory a tím i záchrany studny a obnovy rumpálu, velmi děkujeme.

 

 

Zpět na začátek rubriky