Podkrovní prostor roubeného domu

Přeměna historické půdy na prostor k rodinému bydlení dnešních dnů.

 

Rekonstrukce a následná adaptace půdy spočívá v konzervaci dochovalých stavebních prvků, rekonstrukci dožilých materiálů a obnově chybějících součástí půdy. Nové konstrukční a stavební prvky potřebné pro obývání této půdy budou realizovány ve velké většině z přírodních materiálů a za pomoci tradičních stavebních technik. 

 

Základní motto přeměny hospodářské půdy na současné rodinné bydlení:

Zachovat vše původní, citlivě a tradičně doplnit nově potřebné konstrukce a poté vybavit jednoduchým nábytkem, vyrobeným z přírodních materiálů.

 

 

 

Rekonstrukce a adaptace půdy je dokončena, připravujeme prezetaci.

26.1.2014 upravil Jiří Klimeš