Transfer roubené stodoly

Záchrana památky lidové architektury z Bratronic u Kladna. 

 

Na jaře 2004 nás oslovila paní Mgr. Jana Berková z Národního památkového ústavu středních Čech s návrhem  pokusit se o přemístění ohrožené roubené stodoly z obce Bratronice na Kladensku..
Stodola jako taková pochází z roku 1804, ovšem velké množství jedlových trámů v její roubené konstrukci 
bylo při stavbě druhotně použito. Dle krásných tesařských spojů, nacházejících se na jejich povrchu 
lze usuzovat, že původně sloužily jako součást velké rámové kolny. 
Tyto trámy pochází z let 1720 - 1722 (dendrochronologický rozbor dřeva).

  
Stodola se při naší první návštěvě nacházela již ve stavu torza a na svém původním místě by zcela jistě zanikla. Z těchto důvodů jsme se rozhodli stodolu přemístit a ucelit areál našeho statku do tradiční hmotové skladby. Přenesenou stodolu jsme postavili na místo původní zaniklé stodoly.

 

Jediná dochovaná historická fotografie původní stodoly Novákova statku. 

 

 

Realizace celého projektu transferu a obnovy trvala celkem tři roky. Na jaře 2008 proběhla poslední etapa rekonstrukce, a to vytvořením kopie původních stodolových vrat a doděláním kamenné podezdívky. V sobotu 31. května bylo v již dokončené stodole odehráno divadelní představení Dalskabáty hříšná ves
v podání ochotnického souboru K.J. Erbena ze Žebráku.

 

   

Roubená stodola na původním místě v Bratronicích.

 

 

Torzo stodoly jejíž ostatní části tou dobou již ležely v troskách.   

     

 

Začátek sestavování roubené části stodoly.

 

Postupné vztyčování.

 

Před započetím další stavební činnosti...

 

Nejnáročnější část obnovy - vztyčení rámové konstrukce a krovu.

 

Pro zjednodušení a "ulehčení" práce jsme pro vztyčení krovu využili autojeřábu.

 

Průhled původním krovem.

 

Kompletně dokončená konstrukce stodoly. (západní pohled)

 

                         

Kompletně dokončená konstrukce stodoly. (jižní pohled)

 

Přirozené nerovnosti krovu byli záměrně ponechány. Jako střešní krytina byly použity 
pálené tašky "drážkovky",  které jsou na středočeském venkově velmi rozšířené. 

 

Pokládka cihlové dlažby v dostavované části stodoly.

 

Obnovený krov. 

 

Po dokončení svislého bednění rámové konstrukce a štítů stodoly.

 

Nově obedněná západní část.

 

Realizace kamenné "nasucho" skládané podezdívky.

 

Výroba ručně tesaných stodolových vrat.

 

Hotvá konstrukce vrat.

 

Finální usazení vrat probíhalo v pěti lidech.

 

Stodola po dokončení, včetně úpravy okolního terénu a nováho oplocení této části

pozemku. 

 

Letní sezení v nově dostavované části stodoly, stav na fotografii je zatím pouze provizorní řešení, 
definitivní podobu bychom rádi realizovaly v průběhu roku 2010.  

 

 

Na realizaci transferu a obnovy se podílelo 11 řemeslníků, 4 pomocníci, já, moje žena a náš syn Daniel. 

 

Poděkování in memoriam patří našemu projektantovi a kamarádovi panu Karlu Prokopovi, 
který se již bohužel celkového dokončení stodoly nedočkal. Děkujeme za vše.

 

Velké poděkování patří Mgr. Janě Berkové z NPÚSTČ za vytipování vhodného objektu a vynikající spolupráci při realizaci obnovy.

 

Největší dík ovšem patří mojí manželce za to, že transfer po mém dlouhém naléhání a přesvědčování podpořila, a to jak psychicky, tak fyzicky a koneckonců i finančně, což se jí zpočátku vůbec nechtělo :-) .

 

REALIZACE TRANSFERU A OBNOVY TÉTO PAMÁTKY BYLA REALIZOVÁNA 
ZA FINANČNÍ PODPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE.      

Za poskytnutí této podpory a tím i záchrany tohoto objektu před zbořením, velmi děkujeme.

 

Zpět na začátek rubriky