Transfer roubeného špýcharu

Závěrečný záchranný projekt, dokončující hmotovou obnovu areálu. 

 

V roce 2009 jsme začali realizovat třetí a zároveň závěrečný záchranný transfer. Jedná se o roubený špýchar s podsíní z obce Cekov. Tím by měla být hmotová skladba usedlosti navrácena do své tradiční podoby. Špýchar byl v minulosti památkově chráněn, ale po nevhodných úpravách v době socialismu, došlo k sejmutí památkové ochrany.  

 

Dobová fotografie špýcharu.

 

Po nevhodných socialistických úpravách.

 

Stav před záchranným transferem. Pohled z Cekovské návsi.

 

Stav před záchranným transferem. Pohled ze dvora.

 

Po sejmutí socialistických omítek.

 

Označený a téměř rozebraný špýchar.

 

Příjezd na Novákův statek.

 

Před uložením do stodoly.

 

Bagrování nových základů.

 

Částečně postavený špýchar.

 

Špýchar je postaven, připravujeme dokončení této prezentace.

26.1.2014 upravil Jiří Klimeš  

 

 

Zpět na začátek rubriky