PANSKÁ HÁJOVNA PO REKONSTRUKCI

Krásný a charismatický dům v rekreační oblasti Českého Švýcarska.

Šlechtická hájovna, která prošla citlivou a vkusnou rekonstrukcí.

 

 

ZÁKLADNÍ HISTORIE HÁJOVNY:

 • Hájovnu (dříve Jagerhaus) nechal vystavět majitel zdejšího panství hrabě Kinský.
 • Objekt byl vybudován v roce 1832 a až do dnešních dnů se dochoval v takřka intaktní podobě.
 • Dům nebyl vystavěn "na zeleném drnu", jelikož na tomto místě již předtím hájovna stávala.

 

Fotografie domu: 50-léta dvacátého století.

 

 

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE HÁJOVNY:

 • Hájovna byla postavena v roce 1832 na místě staré zchátralé dřevěné a nepříliš velké hájovny. Stará hájovna byla zbořena a byla postavena nouzová chata, v které polesný bydlel v době výstavby hájovny. Později tato chata sloužila jako kolna. Výstavba hájovny probíhala od jara 1832 až do konce téhož roku. Jak vypadal původní návrh stavby hájovny bohužel nevíme. Z pramenů však vyplývá, že byl odlišný. V průběhu stavby totiž došlo k poměrně výrazné změně projektu. Zednické, tesařské a kamenické práce byly navýšeny zhruba o 50%, truhlářské cca o 70% a sklenářské dokonce o 100%. Pro stavbu hájovny byly použity cihly, vyrobené v cihelně, která byla speciálně pro tento účel zřízena. V průběhu roku 1832 tak vznikla hájovna víceméně v podobě, jak ji známe dnes, včetně kamenného přístupového schodiště do obytné části. Vpravo se nacházel obytný pokoj polesného a za ním vedlejší pokoj, vlevo hostinský pokoj a v zadní levé části pokoj adjunkta. Naproti vstupu byla kuchyně, fungující ještě jako tzv. černá kuchyně. Brzy po výstavbě se ale přešlo na vaření na sporáku, který je v kuchyni uveden už v inventáři z roku 1836. Střecha byla kryta taškami a byla pročleněna třemi vikýři na každé straně. Hájovna byla také opatřena okapy (buď hned při stavbě nebo brzy poté; poprvé jsou okapy uvedeny v inventáři z roku 1836).
 • Zednická práce prováděl zednický mistr Michael Robitsch z Chřibské. První platba je zaznamenána 16. května 1832, poslední 31. prosince 1832. V červenci mu bylo pouze zaplaceno zvlášť za postavení cihelny. Celkem dostal Robitsch zaplaceno 790 zlatých 56 krejcarů konvenční měny. Oproti původně sjednaným 517 zlatým, za které Robitsch práci vydražil, došlo k navýšení o 273 zl. 56 kr., což bylo zapříčiněno vícepracemi, způsobenými dodatečnou změnou projektu (o jejímž charakteru se však z pramenů nic nedovídáme). Robitsch zároveň dostával zaplaceno i za kamenickou práci (první platba 14. července) a i zde došlo k navýšení o vícepráce (původně sjednáno 69 zlatých, nakonec zaplaceno o 32 zl. 33 kr. více). I pokrývačskou práci realizoval Robitsch, dostal za ni zaplaceno 27. září 1832.
 • Tesařskou práci prováděl tesařský mistr Adalbert Fritsche, 20. dubna 1832 obdržel zálohu, 13. října 1832 doplatek. Kromě předem sjednané práce byl placen ještě i za další práce, mezi nimi je uvedena např. stavba nouzové chaty a chléva.
 • Zámečnickou práci prováděl kamenický zámečnický mistr Ignaz, není však nijak blíže specifikována.

 

Fotografie domu: 50-léta dvacátého století.

 

 • Hrnčířskou práci prováděl Joseph Krusche z Chřibské, spočívala v dodání celkem 4 kusů kamen – do 1. a 2. obytného pokoje polesného, do hostinského pokoje a do pokoje adjunkta. Z výpisu dodaných „šínů“ vyplývá, že v 1. pokoji polesného byl u kamen kamnovec, pro kamna v hostinském pokoji byla navíc dodána železná dvířka.
 • Kámen se začal lámat už v únoru; v únoru a březnu za „štuky“ dostával zaplaceno zednický mistr Hieke z Dittersbachu, v červnu zednický mistr Robitsch a v listopadu zednický tovaryš Joseph Krebs. To však neznamená, že v listopadu byly tyto kamenné prvky skutečně lámány, protože např. ještě v prosinci bylo placeno Hiekemu za práci, o které je výslovně uvedeno, že byla provedena už v dubnu.
 • Truhlářskou práci prováděl hazlovský truhlář Franz Ekert, původně sjednaná práce stála 50 zlatých, vícepráce vzniklé z důvodu změny plánu 38 zl. 36 kr. Ekert dostal zaplaceno i za práci sklenářskou, a to 23 zl. 15 kr. (původně sjednaná částka) a 24 zl. 30 kr. (vícepráce).
 • Kovářskou práci prováděl srbskokamenický kovář Andreas Ehm. Mj. vyrobil: do kuchyně nad dvě okna železnou klešť (Schlüsse) těžkou 47 liber, k oknům kopu lavičníků, na zpevnění dvou komínových hlav 16 ks skob, na taškovou střechu 16 ks hřebenových hřebíků, 8 palců dlouhých. Do kuchyně k troubě 3 nové šíny na strop kuchyně 2 kruhy.
 • Měditepec dostal 27. listopadu 1832 zaplaceno za měděný kamnovec do 1. obytného pokoje o váze 31 ¾ libry.
 • Povoznická a nádenická práce sice nejsou tak zajímavé, ale umožňují sledovat postup stavby. Přípravné práce pro cihelnu započaly už v září 1831, stavba cihelny pak v lednu 1832. V únoru byly přivezeny na staveniště hájovny cihly (první část), v březnu dřevo a střešní tašky (tašky z českokamenických zásob), v dubnu a květnu stavební dřevo, na přelomu května a června bylo přivezeno 14 fůr sbíraného kamene (Klaubsteine) na vyplnění a vyklínování spár mezi pískovcem a 200 strychů vápna z Doubice. V červnu dalších 68 strychů vápna, 47 fůr písku, prkna a dřevo na roubení ? (Schrottholz) na stavbu obytné chaty. V červenci dalších 110 strychů vápna z doubické vápenky a 53 fůr písku z oblasti Schweingraben a 20.000 cihel, dále stavební dřevo. V srpnu byla přivezena prkna a rákos z Chřibské. V srpnu bylo dále placeno za výpomoc při stavbě krovu. V srpnu byly dále přivezeny cihly, střešní tašky, 130 strychů vápna z Doubice, 68 fůr písku. Na začátku září byly přivezeny další zdící a klenební cihly. V září bylo placeno za sbírání černého kamene v potoce na vydláždění chléva pro krávy, byly přivezeny další cihly, vápno a písek. Koncem září byla přivezena většina střešních tašek a hřebenáče. V říjnu byly přiváženy další zdící a klenební cihly. Ještě v říjnu a listopadu bylo placeno za přivezení vápna a písku. Jak také vyplývá z plateb za nádenickou práci, byla stará hájovna zbořena v květnu 1832 (zaplaceno tesaři 23. května).
 • V kapitole Opatřené stavební nářadí je zaznamenáno především různé nářadí pro stavební práce, jsou zde však zahrnuty i dva háky na maso do kvelbu, 27 palců dlouhé, za což bylo zaplaceno srbskokamenickému kováři Andreasi Ehmovi 3. června 1832

 

 

JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE ČÍST PRODEJNÍ PREZENTACI TOHOTO KRÁSNÉHO DOMU, ...

 

... TAK VÁM UDĚLÁM RADOST JEDNOU FOTOGRAFIÍ SOUČASNÝCH INTERIÉRŮ...

 

 

MAJITELÉ JIŽ PŘI KOUPI NEMOVITOSTI VIDĚLI JEJÍ SKRYTÉ KOUZLO.

 • Dnes je dům velmi pěkný, což je jejich zásluhou, protože mu navrátili genia loci.
 • Níže si můžete prohlédnout několik fotografií z doby, kdy začala rekonstrukce objektu.

 

 

 

OBECNÝ POPIS MÍSTA:

 • Příjezdová komunikace se v zimě prohrnuje. 
 • Celková (celistvá) plocha pozemků je 924 m2.
 • Po domluvě s majitelem nemovitosti budou prohlídky objektu realizovány ve vybráném termínu (dle počasí a většinového zájmu).

 

FOTOGALERIE - KATASTRÁLNÍ MAPA

 

 

Modrá barva - vyznačení nemovitosti a pozemků k ní náležejících.

Šedá barva - pozemek v nájmu od Státního pozemkového úřadu (1655 m2).

 

 

 

FOTOGALERIE - POHLEDY NA DŮM Z BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI

 • Jedná se o bytelnou zděnou stavbu, která nemá žádné statické poruchy. Objekt není vlhký.

 

Pohled na štítovou stěnu domu. Následují pohledy ve směru z leva do prava...

 

Nyní již přejdeme ke vstupu do domu.

 

Fotografováno z lavičky pod jabloní.

 

Několik fotografií od vstupu do domu, kde je nade dveřmi vročení výstavby hájovny.

 

 

NYNÍ VÁS JIŽ ZVEME NA MALOU NÁVŠTĚVU A PROHLÍDKU INTERIÉRŮ.

 

POPIS INTERIÉRU: 

 • Veškeré dveře jsou dřevěné, z většiny jsou původní a zrenovované.
 • Okna jsou také dřevěná a zrepasovaná.
 • Dům má hezké a stylové zařízení.
 • Vybavení hájovny je součástí prodeje (mimo seznam uvedený níže).
 • Pod objektem se nalézá rozsáhlý sklepní prostor.
 • Půda je ideální k vytvoření obytného podkroví, nebo na pokoje penzionového typu.
 • Na adaptaci podkroví je zpracována projektová dokumentace.

 

SEZNAM PŘEDMĚTŮ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ PRODEJE:

 • Ložní prádlo, peřiny, polštáře a věci osobní potřeby.
 • Broušená karafa, skleněná lucerna a obrázek s koňmi v pokoji s krbem.
 • Bílý stoleček s modrou židličkou a obrázek domu na zdi; oboje v obývacím pokoji.
 • Pračka, sušička, veškeré knihy, CD a DVD (vč. 2 ratanových košů ve kterých jsou umístné).
 • Stolní hry a dětské hračky, kytara, zahradní náčiní, osobní věci v uzamčené místnosti na půdě.

 

 

FOTOGALERIE - VSTUPNÍ SÍŇ

 • Vchodovými dveřmi vstupujeme do velké vstupní síně.

 

Za dvoukřídlými svlakovými dveřmi se nalézá vstup na půdu.

 

Průhled síní ke vstupním dveřím.

 

V síni je příjemné teplo i v zimním období, jelikož je vytápěna radiátory centrálního vytápění.

 

 

FOTOGALERIE - LOŽNICE PŘÍSTUPNÁ ZE SÍNĚ

 

Dveřmi v čele fotografie vstoupíte do hlavní ložnice.

 

Průhled ložnicí od vstupních dveří.

 

Průhled v opačném směru.

 

 

VYTÁPĚNÍ DOMU: 

 • Dům má centrální vytápění a velmi dobře se vytápí. Ve sklepním prostoru se nachází kotel, který je napojen na soustavu radiátorů. Jedná se o kotel Atmos na dřevo a pelety.
 • Pro ještě větší komfort je nainstalován také elektrokotel.Výkon topné soustavy je již nadimenzován i na případnou půdní vestavbu.
 • Objekt můžete ještě vytápět dvěma lokálními zdroji. V obývacím pokoji jsou výkonná kamna a v jednom z hostinských pokojů je krb.
 • Jen málo venkovských objektů má takto široké spektrum vytápěcích zdrojů.

 

 

FOTOGALERIE - PRŮHLEDY ZE SÍNĚ DO KUCHYNĚ

 

Nyní již vstoupíme do samotné kuchyně...

 

 

FOTOGALERIE - KUCHYNĚ

 

Pohled na kuchyň od dveří ze síně.

 

Pohled od dveří do jídelny.

 

Průhledy kuchyní směrem k jídelně a průhled z jídelny do kuchyně.

 

 

FOTOGALERIE - JÍDELNA A OBÝVACÍ POKOJ

 • Velkorysý obytný prostor propojené jídelny s obývacím pokojem.
 • Zde nechávám fotografie bez popisků, jelikož dostatečně vypovídají o kvalitě prostoru.

 

Z jídelny se nyní přesouváme do obývacího pokoje...

 

Pokoj si můžete uzpůsobit dle svého: například s křesly...

 

... a nebo bez křesel, tak jak je to na fotografii vpravo. Záleží jen na Vás.

 

Na fotografii vpravo vidíte výkoná kamna na dřevo. Levý snímek zachycuje průhled z obývacího pokoje do pokoje hostinského, do něhož se nyní podíváme.

 

 

FOTOGALERIE - HOSTINSKÝ POKOJ S KRBEM

 

Dveře před Vámi směřují do žluté ložnice...

 

Dveřmi na těchto fotografiích vstoupíte do síně.

 

Průhled hostinským pokojem od dveří ze vstupní síně.

 

 

FOTOGALERIE - CHODBIČKA MEZI HOSTINSKÝM POKOJEM A ŽLUTOU LOŽNICÍ

 

Na levé fotografii je chodbička mezi hostinským pokojem a žlutou ložnicí. Z chodbičky se také vstupuje do sklepa. Na pravé fotografii je průhled z obývacího pokoje, přes hostinský pokoj a žlutou ložnici až do koupelny, která k této ložnici náleží.

 

 

FOTOGALERIE - ŽLUTÁ LOŽNICE

 

Původními historickými dveřmi můžete vstoupit do síně.

 

K této ložnici patří také samostatná koupelna.

 

Průhled ložnicí od dveří ze síně.

 

 

FOTOGALERIE - KOUPELNA U ŽLUTÉ LOŽNICE

 

Koupelna je účelně a vkusně zařízena.

 

 

FOTOGALERIE - HLAVNÍ KOUPELNA PŘÍSTUPNÁ ZE SÍNĚ DOMU

 

Průhledy koupelnou od dveří ze síně.

 

V koupelně je citlivě zakomponována pračka se sušičkou.

 

Následují dva průhledy v opačném směru...

 

Součástí koupelny je také toaleta.

 

 

FOTOGALERIE - PŮDA A SKLEP

 

LEVÁ FOTOGRAFIE: Na půdu se vstupuje ze síně a to dvojkřídlými svakovými dveřmi.

PRAVÁ FOTOGRAFIE: Do sklepa sejdete dveřmi z chodbičky mezi hostinským pokojem a ložnicí.

 

 

LEVÁ FOTOGRAFIE: Pohled na schodiště na půdu.

PRAVÁ FOTOGRAFIE: Pohled na schody do sklepa.

 

 

VYTÁPĚNÍ DOMU: 

 • Dům má centrální vytápění a velmi dobře se vytápí. Ve sklepním prostoru se nachází kotel, který je napojen na soustavu radiátorů. Jedná se o kotel Atmos na dřevo a pelety.
 • Pro ještě větší komfort je nainstalován také elektrokotel.Výkon topné soustavy je již nadimenzován i na případnou půdní vestavbu.
 • Objekt můžete ještě vytápět dvěma lokálními zdroji. V obývacím pokoji jsou výkonná kamna a v jednom z hostinských pokojů je krb.
 • Jen málo venkovských objektů má takto široké spektrum vytápěcích zdrojů. 

 

OSTATNÍ TECHNICKÁ DATA:

 • Odpad: ČOV.
 • Dům je pojištěn.
 • Elektro: jistič 3 x 50 A.
 • Voda: vlastní vrtaná studna.
 • Okna jsou dřevěná.
 • Třída energetické náročnosti: G
 • Dům je chráněn centrálním zabezpečením.
 • Pevná telefonní linka odpojena - možno znovupřipojit.
 • K dispozici je projekt na podkroví, revize hromosvodu a komína.
 • Rekonstruce byla prováděna na základě stavebního povolení a poté zkolaudována.

 

 

SLUŽBY:

STRAVOVÁNÍ & NÁKUPY & OBČANSKÁ VYBAVENOST

 • Nákupy jsou možné například v České Kamenici - cca 7 km.
 • V obci se nachází několik penzionů a restaurací. Nečekejte špičkovou gastronomii, kterou naleznete například v Praze, ale dobrou polévku a česká jídla na slušné úrovni zde dostanete. V případě, že za Vámi přijede někdo na návštěvu, a budete se chtít najíst v příjemném prostředí, doporučuji restauraci s penzionem "Na Stodolci" v obci Dolní Chřibská.
 • Dále má obec poštu, obecní úřad, informační středisko a také je zde zastávka autobusu.
 • Další stravování, nákupy, občanská vybavenost, lékárna a lékař jsou v obci Jetřichovice.

 

RELAXACE A VOLNÝ ČAS:

SPORT & WELLNES

 • Oblast Českého Švýcarska je rájem pro pěší turistiku i cykloturistiku. Zároveň si zde přijdou na své i milovníci lezení.
 • Nejvyhledávanějšími turistickými cíly Českého Švýcarska jsou: Mariinina vyhlídka, Hřensko, Pravčická brána, Dolský mlýn atd.
 • Lyžařské areál: Horní Podluží a Jedlová.
 • Nově vybudované centrum Českého Švýcarska je v Krásné Lípě.
 • Milovníci sportu si jistě přijdou na své ve sportovním areálu v Krásné Lípě.

 

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST:

 • Dojezdová vzdálenost do Prahy - 1:40 hod.

 

DOPRAVNÍ SPOJENÍ

 • Autobus: cca 600 m.
 • Železniční stanice v České Kamenici: cca 7 km.

 

 

MŮJ POCIT:

Již při vstupu do síně si uvědomíte, že je to hezké a pocitově milé. Při pohybu po domě budete cítit svobodu a pozitivní energii, což je dáno vzdušným a světlým interiérem. Místosti jsou dostatečně velké a vysoké. Je vidět, že rekonstrukce proběhla s notnou dávkou vkusu a péče...

V domě se bude cítit dobře nejen velká rodina, ale i ti, kteří k Vám budou jezdit na návštěvy.

Vaši přátelé zde budou moci přenocovat, jelikož místa k přespávání je dostatek.

Zahrada je příjemná, tak akorát na rychlou údržbu. Hlavní devízou je ale krásná a čistá lokalita!  

 

 

ZÁVĚR:

Pokud si nejdříve projdete české realitní servery a uvidíte ten "šílený brak", který je nabízen k prodeji, a poté si prohlédnete výše uvedenou prodejní prezentaci, tak si chtě-nechtě uvědomíte, že je to další krásná a vkusně zrekonstruovaná nemovitost v našem portfoliu. Mám radost, že Vám takto hezký dům mohu nabídnout; dům, který svou kvalitou opět značně vyčnívá nad součanými nabídkami nemovitostí, jež jsou na českém venkově nabízeny...

 

 

 

CENA:

 • Neveřejná - PRODÁNO / SOLD

 

 

 

PREZENTACI VYTVOŘIL:

 • Jiří Klimeš

 • Majitel společnosti REALITY 1788  a památkově chráněného areálu NOVÁKŮV STATEK 1788

 • Od roku 2001 realizuje prodeje a rekonstrukce historických a tradičních objektů. 

 • Dlouhodobě se věnuje problematice rekonstrukcí historických a tradičních domů. Preferuje kvalitní, citlivá a maximálně komfortní řešení.

 • Publikuje odborné články na témata: rekonstrukce historických a tradičních objektů, regenerace měst a vesnic.

 • Více informací o nás a naší činnosti naleznete v rubrice - O NÁS

 • Doporučujeme Vám také návštěvu našeho BLOGU, kde najdete řadu inspirativních příspěvků.

 

OSTATNÍ AKTUÁLNÍ PRODEJE:

 

KONTAKT:

 • V případě Vašeho zájmu o tuto nemovitost nás prosím kontaktujte na e-mailu: klimes@reality1788.cz , případně mobilním telefonu: 774 830 444