Obnova ohradní zdi 

Stavba kopie původní kamenné ohradní zdi.

 

  

V roce 2008 byla zahájena obnova původní 80 m dlouhé ohradní zdi, která byla zbořena v roce 1978, 
a na jejímž místě byl postaven zcela nevhodný plechový plot, který se ovšem velmi pohledově uplatňuje nejen uvnitř usedlosti, ale zejména z vnějšku. Obnova této zdi má zcela zásadní význam jak pro usedlost samotnou, 
tak pro celou vesnickou památkovou zónu v Olešné.

 

Původní ohradní zeď před zbořením.

 

Socialistické řešení - žlutá plechová hradba.  

 

Poškozená původní část.

 

Začínáme s její obnovou.

 

Následují další fotografie z cekové regenerace zdi.

 

 

 

 

 

 

 

Návesní část po obnově.

 

Stav po celkovém dokončení obnovy zdi.

 

 

Obnova ohradní zdi Novákova statku byla v roce 2010 úspěšně dokončena.   

 

Na realizaci obnovy zdi se podílelo celkem 8 řemeslníků, 4 pomocníci, já a náš syn Daniel.

 

Poděkování patří opět Mgr. Janě Berkové z NPÚSTČ za její spolupráci při realizaci obnovy.

 

Velký dík patří našemu Daníkovi za to, že natíral a natíral, ty nekonečné metry ohradní zdi, což se mu dost často nechtělo :-).

Všechny ochránce lidských a dětských práv, raději rovnou upozorňujeme, že za svoji pomoc dostával "božsky" zaplaceno :-)  

 

REALIZACE OBNOVY OHRADNÍ ZDI BYLA REALIZOVÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE.      

Za poskytnutí této podpory a tím i záchrany této části usedlosti, velmi děkujeme.

 

 

Zpět na začátek rubriky