Transfer rámové kolny  

Záchrana památky lidové architektury z Křešína u Hořovic. 

 

Na začátku roku 2007 jsme byli osloveni panem Miloslavem Mudrou, majitelem památkově chráněné rámové kolny v obci Křešín. Pan Mudra nás požádal, zda bychom se pokusili o záchranný transfer objektu, 
o který již mnoho let nikdo nepečoval. Na základě dalších jednání vedených opět paní Mgr. Janou Berkovou 
z NPÚSTČ a zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že pan Mudra neměl o zmiňovanou stavbu zájem 
a nám naopak vhodně zepadala do konceptu hmotové obnovy usedlosti, došlo k podání žádosti na záchranný transfer.

V průběhu léta 2007 byla kolna zdokumentována, rozebrána a převezena do naší usedlosti. Zde přečkala v rozebraném a dosti zchátralém stavu jednu zimu. Na jaře 2008 jsme započali se stavbou kamenné podezdívky, v již předem připraveném  prostoru, pro její znovupostavení. Rámovou kolnu jsme postavili na místě, 
kde již v minulosti nějaká hospodářská stavba stávala.

Práce na obnově samotného objektu se naplno rozeběhly v druhé polovině léta. Po opravách poničených prvků, doplnění chybějících trámů a vztyčení celé tesařské konstrukce, se práce na krátkou dobu zastavily 
z důvodu mého pádu při pokládání podlahy v podkrovním prostoru (nalomené zápěstí a vykloubený prst). 
Poté práce pokračovaly obnovou původního štítu, pokládkou střešní krytiny, obedňováním stěn komorové části a zadního štítu. Veškeré jmenované stavební úkony se podařilo provést do začátku zimy.

  

Kolna na svém původním místě v Křešíně čp.8.  Již před mnoha desítkami let byla tato stavba částečně podezděna kamennou zdí, z důvodu chybějících (dožilých) dřevěných konstrukcí.   

 

Původní stav a místo.

 

Podstřešní část směrem do předního štítu.

 

Podstřešní část směrem do zadního štítu.

 

 Zadní stěna a štít rámové kolny.

 

Po rozebrání střešní krytiny.

 

Demontáž krovu.

 

Již téměř rozebraná kolna, ve které se už nedochovala komora v její zadní části 

a proto musela být při obnově dostavěna.

 

Stejně jako u transferu stodoly jsme i tentokrát využili pomoci jeřábu.  

 

Před odvozem do Olešné.

 

Památka právě přicestovala do svého nového "bydliště".

 

Po roce uložení v naší stodole začíná obnova a dostavba.

 

Nejdříve je sesazen prahový rám komory a postaveny stojky.

 

Zde již stojí také jedna "koza", ale dřeva na zemi je podstatně více. 

 

Takto precizně byly provedeny veškeré tesařské opravy !!!

 

Ruční tesání trámů bylo naprostou samozřejmostí.

 

Stropní část byla nejdříve sestavena před stodolou, poté rozebrána

a opět sesazena na kolně.  

 

Natáčení České televize.

 

Objekt začíná získávat svoji tvář.

 

Po dokončení krovu.

 

Kompletně dokončená tesařská konstrukce.

 

Starý štít stále čekal na svoji obnovu.

 

Vše je připraveno na pokládku střešní krytiny.

 

Obnovený štít je na svém původním místě a střecha bude dokončena velmi rychle. 

 

Rámová kolna po dokončení celkové obnovy.

 

V zimě byla kolna již vybavena dobovým nábytkem.

 

Na realizaci transferu a obnovy se podílelo 11 řemeslníků, 2 pomocníci, já, moje žena a náš syn Daniel.

 

Opětovné poděkování patří Mgr. Janě Berkové z NPÚSTČ , ale také Mgr. Markétě Hanzlíkové z téhož památkového úřadu.

 

Specielní poděkování patří mistrům tesařům za skvěle odvedenou práci, lidský přístup, vstřícné ceny, ale také za můj rychlý převoz se zlomenou rukou do hořovické nemocnice :-).

 

TRANSFER  A OBNOVA TÉTO PAMÁTKY BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE.      

Za poskytnutí této podpory a tím i záchrany tohoto objektu před úplným zaniknutím, velmi děkujeme.

 

Zpět na začátek rubriky